Sel ve Kuraklıkla Mücadele Projesi

Sel ve Kuraklıkla Mücadele Projesi

Proje No: TR2020/DG/01/A2-01/200

Tirebolu Belediyesi – Rezekne Belediyesi (Letonya) – Geraci Siculo Belediyesi (İtalya) – Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca (İtalya) – Denizin Kadınları Sürdürülebilir Kalkınma ve Dayanışma Derneği (Türkiye) – Eynesil Belediyesi (Türkiye) – Çanakçı Belediyesi (Türkiye) – Güce Belediyesi (Türkiye)Tirebolu Belediyesi – Rezekne Belediyesi (Letonya) – Geraci Siculo Belediyesi (İtalya) – Eprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca (İtalya) – Denizin Kadınları Sürdürülebilir Kalkınma ve Dayanışma Derneği (Türkiye) – Eynesil Belediyesi (Türkiye) – Çanakçı Belediyesi (Türkiye) – Güce Belediyesi (Türkiye)

SEL, ŞİDDETLİ YAĞMUR VE KURAKLIĞA KARŞI BİRLİKTE GÜÇLÜ MÜCADELE

Projemiz, Tirebolu şehrinin iklim değişikliği ile ilişkili artan risk ve tehditler karşısında direncini bütüncül bir yaklaşımla artırmayı amaçlar. Özellikle aşırı yağış, sel ve kuraklık gibi doğal afetlerin şehrin altyapısı, ekonomisi ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek ve şehrin bu tür olaylara daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmesini sağlamak projemizin öncelikleri arasındadır.

Proje Amaçlarımız

Tirebolu şehrinin aşırı yağış, sel ve kuraklık gibi iklim değişikliği etkilerine karşı direncini artırmaktır.

Tirebolu

Giresun/Türkiye

İklim Değişikliğine Karşı Direnci Güçlendirmek

Tirebolu’nun doğal afetlere karşı direncini, altyapı iyileştirmeleri, toplum bilincini artırma çalışmaları, etkin su yönetimi stratejileri ve kriz müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla artırmak.

Ulusal ve Uluslararası Ortaklarla İşbirliği Kurmak

Letonya, İtalya ve Türkiye’den çeşitli yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, deneyim ve bilgi paylaşımını teşvik etmek, en iyi uygulamaları transfer etmek ve ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmak.

Toplum Katılımını Teşvik Etmek

Proje kapsamında şehir sakinlerinin aktif katılımını sağlamak, iklim değişikliği ve doğal afet konularında toplum bilincini artırmak.

Yağmur Suyu Hasadı Sistemlerini Kurarak Su Yönetimini Geliştirmek

Şehir genelinde yağmur suyu hasadı sistemleri kurarak su yönetimini iyileştirmek, su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak ve su sürdürülebilirliğini artırmak.

Kriz Yönetimi ve Acil Durum Hazırlığı Kapasitesini Artırmak

Eğitim programları ve tatbikatlar düzenleyerek belediye personeli ve topluluk üyelerinin doğal afetlere etkin ve koordineli müdahale becerilerini geliştirmek.

PROJE HEDEFLERİMİZ

Proje hedefleri, Tirebolu şehrinin iklim değişikliğiyle ilişkili zorluklara karşı daha dirençli bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, aşırı yağış ve sel gibi doğal afetlere dayanıklı altyapı sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcut sistemlerin güçlendirilmesi, toplumun iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, kent genelinde yağmur suyu hasadı sistemlerinin kurulması ve acil durum ile kriz yönetimi kapasitelerinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Bu hedefler, Tirebolu’nun sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerlemesini, doğal kaynakların etkin kullanımını teşvik etmeyi ve şehrin genel olarak afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu şekilde, şehir ve sakinleri gelecekte karşılaşabilecekleri iklim değişikliği etkilerine karşı daha güçlü bir direnç geliştirecektir.

FAALİYETLERİMİZ

Proje faaliyetleri, Tirebolu’nun iklim değişikliği etkilerine karşı direncini artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda, altyapıyı geliştirme ve güçlendirme, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etme, yağmur suyu hasadı sistemleri kurma ve kriz yönetimi becerilerini geliştirme çalışmaları öne çıkar. Altyapı çalışmaları, sel ve kuraklık risklerine karşı şehrin dayanıklılığını artırırken, eğitim programları vatandaşların bilgi düzeyini yükseltmeyi hedefler. İşbirliği toplantıları, deneyim ve bilgi paylaşımını kolaylaştırır. Yağmur suyu hasadı, su yönetimini iyileştirir; kriz yönetimi eğitimleri ise acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirir. Bu faaliyetler, Tirebolu’nun iklim değişikliğine adaptasyonunu ve sürdürülebilir gelişimini destekler.

Aşırı yağış, sel ve kuraklığa dayanıklı altyapı sistemlerinin planlanması ve uygulanması.

Halka yönelik iklim değişikliği ve doğal afet bilincini artırmak amacıyla eğitim seminerleri ve kampanyalar düzenlemek.

Ortaklar ve iştirakçiler arasında düzenli toplantılar ve çalıştaylar organize ederek etkili bir iletişim ve işbirliği sağlamak.

Kent genelinde yağmur suyu hasadı sistemlerini planlamak ve uygulamak.

Belediye personeli ve topluluk üyeleri için kriz yönetimi eğitimleri düzenlemek ve acil durum tatbikatları yapmak.

NELER YAPIYORUZ

Projemizin faaliyerleri devam ederken siz de bizi takip edin!

GİRESUN TİREBOLU

Türkiye, Giresun

Telefon: +90 454 411 4016
Email: tireboluarge@gmail.com
Web: www.tireboluclimateaction.org.tr